Projekty EU

Realizowane projekty

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem:

„Zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji soków ekologicznych w zakładzie w Ciechocinie”

mająca na celu zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji soków ekologicznych w zakładzie w Ciechocinie.

 

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania ilości powyżej 50 %.