Żywność Ekologiczna Bio Food sp. z o.o.
Ciechocin 32
87-408 Ciechocin
Kujawsko-Pomorskie
Polska
NIP: 8781695170